E500 - Sodium carbonates

Additive: E500 - Sodium carbonates

Contains:

Names: Carbonates de sodium, Carbonate de sodium, Carbonate acide de sodium, bicarbonate de sodium, bicarbonate de sodium alimentaire, bicarbonate de soude, Sesquicarbonate de sodium