E481 - Sodium stearoyl-2-lactylate

Additive: E481 - Sodium stearoyl-2-lactylate

Names: Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Stéaryl de sodium lactylé, Oléyl de sodium lactylé

1 product :